Event Calendar

< December 2019 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 2BirthdayBirthdayAshley Smith 3Men's Bible StudyMen's Bible StudyTime: 7:00 pm
Open to all men. 7pm at the Church.
4 5 6BirthdayBirthdayJackie Mullet 7BirthdayBirthdayBrian Massie
8 9BirthdayBirthdayStacie Michalak 10Men's Bible StudyMen's Bible StudyTime: 7:00 pm
Open to all men. 7pm at the Church.
11BirthdayBirthdayEd Sanford, Bob Warner 12 13BirthdayBirthdaySteve Kiser 14BirthdayBirthdayGeorge Barrett
15 16BirthdayBirthdayCorey Mullet 17BirthdayBirthdayTony Sciortino, Ed Cecil Men's Bible StudyMen's Bible StudyTime: 7:00 pm
Open to all men. 7pm at the Church.
18 19 20BirthdayBirthdayKen Skala 21BirthdayBirthdayMike Todd, Giada Pomeroy
22 23 24Men's Bible StudyMen's Bible StudyTime: 7:00 pm
Open to all men. 7pm at the Church.
25 26 27 28BirthdayBirthdayJudy Arthur
29BirthdayBirthdayBrenda Schultz 30BirthdayBirthdayJack Sorah 31Men's Bible StudyMen's Bible StudyTime: 7:00 pm
Open to all men. 7pm at the Church.